A projekt egyik fő célja képzési programsorozat fejlesztése és működtetése. A képzési program összesen három csomagot tartalmaz. Ezek közül kettő az önkormányzat és intézményei alkalmazottainak, valamint a hazai projektpartnerek képviselőinek fejlesztését célozza. A számukra biztosított sajátos képzési programok javíthatják a közszolgáltatások színvonalát. A harmadik képzési csomag kézművesképzéseket és kiegészítő szakmai tantárgyakat tartalmaz.

A projekt egyik horizontális célkitűzése a nők esélyegyenlőségének biztosítása a projektben. Ennek megfelelően a képzési programok mindegyikében jelentős számban női oktatók kerültek felkérésre a kurzusok megtartására.

Kézművesképzések

A harmadik képzési csomag esetében a cél gyakorlatorientált kézművesképzések szervezése, ezáltal a hagyományos népi és kézművesmesterségek megtartása, megőrzése, a fiatalok bevonása ezen tevékenységekbe, valamint fiatal kézművesek vállalkozóvá válásának segítése. A projekt hosszú távú, közvetett célja a helyi kézművesvállalkozók képzése, ösztönzése, erősítése, ezzel az önfoglalkoztatás támogatása, a népességmegtartás és a turizmus fejlesztése.

Kézművesképzés Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ

A kézművesképzések az alábbi 6 db szakmacsoport területen kerülnek meghirdetésre:

A kézművesképzések megvalósítása elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatásával történik. A kötelező elméleti kurzusok ("A") valamennyi szakmacsoport tanulói részére együttesen, közösen kerülnek megtartásra péntek délutánonként, míg a szakmaspecifikus kurzusok ("B", szakmai elmélet és gyakorlat) szombatonként kerülnek megtartásra. Az elméleti és szakmai kurzusok mellett választható kurzusokkal kívánjuk a képzésre jelentkezők számára biztosítani, hogy a projekt átfogó célkitűzéseivel összhangban további hasznos ismereteket szerezzenek, ezzel bővítve látókörüket. A képzésre 18 évet betöltött, középfokú végzettséggel rendelkező személyek jelentkezhetnek.

"A" - Kötelező elméleti kurzusok (6 db):

"B" - Kötelezően választható szakmai kurzusok (6 db):

A tanulmányok ideje alatt elkészült alkotások a projekt zárókonferenciáján kiállítás keretében bemutatásra kerülnek a Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központban.

"C" - Választható kurzusok (14 db):

A választható kurzusok távoktatásos formában, egyéni felkészüléssel, a tanulóknak kiadott egyéni feladatok megoldásával (kurzuszáró házi dolgozat, vizsgamunka készítése), illetve a kurzus témájában szervezett 2 db térségi (Hajdú-Bihar megyei) tanulmányút vagy üzemlátogatás vagy terepgyakorlat formájában történnek.